Onbezorgd aan de winter beginnen met deze tips

 In Blog

Gedurende de wintermaanden hebben onze loodgieters het vaak erg druk. Veel woningbezitters krijgen in de herfst en winter te maken met nare complicaties aan loodgieterselementen. Denk bijvoorbeeld aan een storing in de cv-ketel binnen hun woning, een gesprongen leiding in de tuin, een verstopping van de afvoer, enzovoorts. Volgens onze loodgieters zijn dergelijke loodgietersproblemen te voorkomen door u goed op de wintermaanden voor te bereiden. In dit artikel geven we u een aantal tips om de kans op loodgietersproblemen te minimaliseren! Hoe goed bent u al voorbereid op de komende winter?

Onderhoud aan de cv-ketel uitvoeren

De cv-ketel is een onmisbaar element binnen uw woning. In het bijzonder wanneer de dagen korter worden en de temperaturen dalen. U moet er toch niet aan denken dat u een lange dag of zelfs een weekend zonder werkende verwarming komt te zitten? Een storing in de cv-ketel kunt u voorkomen door de cv-ketel eens per twee jaar te laten onderhouden. Bij het uitvoeren van onderhoud loopt onze loodgieter de verschillende onderdelen in de cv-ketel na op een beginnende slijtage of beschadigingen. Waar nodig zullen de kapotte onderdelen vervangen worden om op die manier een cv-ketelstoring te kunnen voorkomen.

Hulp bij het voorkomen van verstoppingen

Naast de cv-ketelstoringen die tijdens de wintermaanden kunnen ontstaan, kan er ook sprake zijn van een verstopping in uw afvoer. Een afvoerverstopping brengt vaak een nare stank met zich mee. In het ergste geval is het zelfs niet langer mogelijk om uw sanitair nog te gebruiken, doordat het water niet meer wegstroomt. U kunt een verstopping voorkomen door de afvoer na de herfst preventief te laten doorspuiten. Het doorspuiten van de afvoer voert het restafval op de bodem van de afvoer mee naar de centrale riolering. Zo worden de beginnende verstoppingen in de afvoer letterlijk voor u verholpen.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search